برچسب: دریاچه هیلیر

دریاچه صورتی هیلیر استرالیا

دریاچه هیلیر دریاچه هیلیر کجاست؟ دریاچه هیلیر یکی از بزرگترین جزیره از مجمع الجزایر ریشرشی می باشد که در نزدیکی ساحل جنوبی استرالیای غربی قرار گرفته است، هر دریاچه ویژگی های متفاوتی دارد که از یکدیگر تفکیک می شود اما رنگ صورتی این دریاچه با آب شور موردی نیست که بتوان به تعداد زیاد مشابه اش وجود داشته باشد.برای آشنایی بیشتر با دریاچه هیلیر با ایران

ادامه مطلب