برچسب: جنگل ناهار خوران

از کویر مصر تا جنگل ابر شاهرود در سفرهای پاییزی

از کویر مصر تا جنگل ابر شاهرود پاییز کجا بریم؟ بهترین فصل برای جنگل گردی و کویرگردی کدام فصل است؟جنگل گردی در فصل پاییز در حالی که سرسبزی درختان در فصل بهار، جای خود را به رنگارنگی درختان در پاییز می دهد و قدم زدن بر روی خاک باران خورده از خواستنی ترین حس های جنگل نوردی می باشد بسیار دلنشین است. این در حالیست که کویرگردی در پاییز به دور از گرمای طاقت فرسای

ادامه مطلب