برچسب: جغرافیای ژاپن

آب و هوای ژاپن

آب و هوای ژاپن و بهترین فصل سفر به ژاپن

آب و هوای ژاپن : ژاپن مجموعه جزایری است که با طول زیاد از شمال به جنوب کشیده شده‌ است بیش از نیمی از ژاپن در منطقه معتدل قرار دارد. جزایر نواحی جنوبی نظیر اوکیناوا یا مجمع‌الجزایر اوگاساوارا آب وهوای گرمسیری و نواحی شمالی مانند هوکّایدو آب و هوای سردسیری دارند. آب و هوای ژاپن ژاپن به دلیل گستردگی طولی بسیار زیاد از تنوع آب و هوایی بسیار زیادی نیز

ادامه مطلب