برچسب: جشن اسفندگان

سپندارمذگان

سپندارمذگان روز عشق ایرانیان

جشن اسفندگان یا سپندارمذگان یکی از جشن‌های ایران باستان و روز عشق ایرانی است. روز ۵ اسفند در گاهشمار خورشیدی به سپندارمذگان روز عشق ایرانیان اختصاص داده شده است. سپندارمذگان روز عشق ایرانیان، ریشه در امپراتوری هخامنشیان دارد و زرتشیان جشن سپندارمذ (سپندارمذگان – روز زن و روز زمین) را هرساله در پنجم اسفند ماه برگزار میکنند. در ادامه با مجله گردشگری نیهون

ادامه مطلب