برچسب: جزیره گربه ها ژاپن

ژاپن - جزیره آئوشیما سرزمین گربه ها 

جزیره گربه ها در آئوشیما ژاپن

جزیره گربه ها در آئوشیما ( Aoshima Island ) یک جزیره ی آتشفشانی کوچک از مجمع الجزایر ایزو ( Izu یا Ozu ) ژاپن است و از نظر طبیعت هم از اماکن زیبای ژاپن محسوب می شود و ۱.۶ کیلومتر طول دارد و به جزیره ی گربه معروف شده است، این نام گذاری به دلیل وجود گربه های بیشماری است که در این جزیره زندگی می کنند، قبلا این جزیره جزیی از منطقه ی ناگاهاما بوده است اما از سال

ادامه مطلب