برچسب: اکونومی

اکونومی

اکونومی چیست؟

اکونومی چیست؟ (Economy Class )  واژه ای فرانسوی به معنای اقتصاد و صرفه جویی است،