0
0

لطفا بعد از ۹ ماه و بعد از بارها مراجعه خصوصی به نمايندگي شما در فرانکفورت و صدها بار تلفن به نماینده شما خانم گیسه در فرودگاه فرانکفورت خسارت ما را جبران کنید .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*