برای لغو بلیط اتوبوس از کدوم قسمت اقدام کنم

0
0
  • برای لغو بلیط اتوبوس از کدام قسمت اقدام کنم؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

برای لغو بلیط از وب سایت که بلیط تهیه کردید درخواست استرداد بلیط را بدید و با پشتیبان وب سایت مذکور در صورت لزوم تماس بگیرید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*