افغانی ها میتواند از سفارت ترکیه که در ایران است ویزه بیگیره

-1
0

سلام افغانی های که در ایران استن میتواند از سفارت ترکیه که در ایران موقعیت دارد ویزه میدهد ؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*