1- برای ارسال سوال یا مشاهده پرسش و پاسخ بر روی یکی از گزینه ها کلیک کنید.

2- برای ارسال سوال نیاز به ثبت نام نیست، فیلد های نام ایمیل، عنوان سوال، دسته بندی و توضیحات را پر کنید.

3- در صفحه پرسش پاسخ میتوانید سوالات را جستجو و فیلتر کنید. تا به سوال و جواب مد نظرتان سریع تر برسید.

4- برای پاسخ به سوالات کاربران نیاز به ثبت نام نیست وارد سوال مد نظر شوید و پاسخ خودتان را ارسال کنید.