مهمانپذير آرامش مشهد

مهمانپذير آرامش مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير آرامش

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا، کوچه عيدگاه، کوچه اعتماد، پ176

تلفن : 33668468 – 051

نام مدیر : محمدجواد ملاحسين پيشنماز