ترمینال نجف‌ آباد

ترمینال نجف‌ آباد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری نجف‌ آباد

آدرس پایانه : اصفهان، نجف اباد، بلوار کمربندی شمالی، میدان حجتی، ترمینال اتوبوس نجف آباد

تلفن ترمینال : 03142663305

شماره تلفن تعاونی ها

ایران پیما

ایران پیما پایانه مسافربری نجف آباد (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 03142663305

ترابر بی تا

ترابر بی تا پایانه مسافربری نجف آباد (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 03142663303

همسفر چابکسواران

همسفر چابکسواران پایانه مسافربری نجف آباد

شماره تلفن تعاونی : 03142663191

مقاصد خروجی ترمینال

نجف آباد به تهران : ترمینال جنوب

نجف آباد به قم : ترمينال مسافربری قم

نجف آباد به قزوین :  ترمینال قزوین

نجف آباد به کرج :  ترمینال کرج

نجف آباد به مشهد : ترمینال مشهد

نجف آباد به اهواز : ترمینال اهواز

نجف آباد به آبادان : ترمينال مسافربری آبادان

نجف آباد به اندیمشک : ترمينال مسافربری اندیمشک

نجف آباد به ایذه : ترمينال مسافربری ایذه

نجف آباد به شلمچه : پایانه مسافربری شلمچه

نجف آباد به دزفول : پایانه مسافربری دزفول

نجف آباد به شوش : پایانه مسافربری شوش

نجف آباد به شوشتر : ترمينال مسافربری شوشتر

نجف آباد به مسجدسلیمان : پایانه مسافربری مسجدسلیمان

نجف آباد به شیراز : پایانه کاراندیش شیراز

نجف آباد به خرم آباد : پایانه خرم آباد

نجف آباد به الیگودرز : ترمينال مسافربری الیگودرز

نجف آباد به دورود  : ترمينال مسافربری دورود

نجف آباد به مهران : پایانه مرزی مهران

نجف آباد به یزد : ترمینال یزد

مقاصد ورودی ترمینال

تهران به نجف آباد :  پایانه جنوب – پایانه بیهقی (آرژانتین)

کرج به نجف‌آباد

مشهد به نجف‌آباد

اهواز به نجف‌آباد

آبادان به نجف‌آباد

شوشتر به نجف‌آباد

شیراز به نجف‌آباد

خرم آباد به نجف‌آباد