ترمینال میاندوآب

ترمینال میاندوآب

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری میاندوآب

آدرس پایانه : آذربایجان، میاندوآب ،کمربند جنوبی اسلامی، ابتدای اتوبان میانداب مهاباد، جنب نمایندگی بهنام صحرایی، پایانه مسافربری میاندوآب

شماره تلفن ترمینال : ۰۴۴۴۵۳۵۳۷۱۶

مقاصد ترمینال

تهران به میاندوآب پایانه غرب (آزادی) به میاندوآب پایانه قم به میاندوآب پایانه تبریز به میاندوآب پایانه اهواز به میاندوآب اندیمشک به میاندوآب پایانه اراک به میاندوآب پایانه ارومیه به میاندوآب پایانه سنندج به میاندوآب پایانه ایلام به میاندوآب