ترمینال مهاباد

ترمینال مهاباد

پایانه مسافربری مهاباد

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری مهاباد

آدرس پایانه : آذربایجان غربی، مهاباد ، خیابان شهید احمدی، بالاتر از میدان حاجر، بلوار شورا، پایانه مسافربری مهاباد

شماره تلفن ترمینال : ۰۴۴۴۲۴۴۹۵۹۵

شماره تلفن تعاونی ها

عدل (تعاونی 7)

شرکت مسافربری : عدل مهاباد (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : -7- 04442444405

ایران پیما (تعاونی 1)

شرکت مسافربری : ایران پیما مهاباد (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 04442448666 – 04442228060

مقاصد خروجی ترمینال

  • مهاباد به تهران
  • مهاباد به اصفهان
  • مهاباد به تبریز
  • مهاباد به رشت
  • مهاباد به کرمانشاه
  • مهاباد به پایانه اردبیل

مقاصد ورودی ترمینال