ترمینال ماکو

ترمینال ماکو

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری ماکو

آدرس پایانه : آذربایجان غربی، ماکو ، بلوار مدرس، روبروی نمایندگی سایپا، ترمینال ماکو

شماره تلفن ترمینال ماکو : ۰۴۴۳۴۲۲۳۲۳۴

شماره تلفن تعاونی ها

ایران پیما (تعاونی 1)

شرکت مسافربری ایران پیما پایانه مسافربری ماکو (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 04434222221

میهن نور آریا (تعاونی 4)

شرکت مسافربری میهن نور آریا پایانه مسافربری ماکو (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 04434223172

عدل (تعاونی 7)

شرکت مسافربری عدل پایانه مسافربری ماکو (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 04434222879

راه پیما (تعاونی 9)

شرکت مسافربری راه پیما پایانه مسافربری ماکو (تعاونی 9)

شماره تلفن تعاونی : 04434222789

مقاصد ترمینال