ترمینال سمنان

ترمینال سمنان

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری سمنان

آدرس پایانه مسافربری : سمنان، خیابان امام خمینی، خروجی میدان امام خمینی، بلوار خرمشهر، ترمینال مسافربری سمنان

تلفن ترمینال : ۰۲۳۳۳۴۶۹۵۹۵

شرکت ها و تعاونی ها

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 02333469595

لوان نور

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 02333461955

تک سفر

شرکت مسافربری : تک سفر پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 10)

شماره تلفن تعاونی : 02333468754

سفر سیر

شرکت مسافربری : سفر سیر آریا پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 3)

شماره تلفن تعاونی : 02333465433

پیک معتمد

شرکت مسافربری : پیک معتمد پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 2)

شماره تلفن تعاونی : 02333468282

مولایی

شرکت مسافربری : ترمینال مسافربری مولایی

شماره تلفن : 02333371696

مقاصد خروجی ترمینال

تهران – پایانه ساری – بابل – بهشهر – قایم شهر –پایانه گرگان – مشهد

مقاصد ورودی ترمینال

تهران : پایانه شرق ، پایانه جنوب  – پایانه ساری – بابل – بهشهر – قایم شهر – نکا – اصفهان (پایانه کاوهپایانه صفه) – مشهد (پایانه امام رضا) – سبزوار – اسفراین – شیروان – پایانه بیرجندپایانه اراکپایانه زنجان – دامغان – پایانه گرگان