ترمینال (پایانه) مسافربری سمنان

ترمینال (پایانه) مسافربری سمنان

میانگین دیدگاه

توضیحات

ترمینال سمنان

آدرس پایانه مسافربری : سمنان، خیابان امام خمینی، خروجی میدان امام خمینی، بلوار خرمشهر، ترمینال مسافربری سمنان

تلفن ترمینال : ۰۲۳۳۳۴۶۹۵۹۵

شرکت ها و تعاونی ها

ایران پیما پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 1) : 02333469595

لوان نور پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 8) : 02333461955

تک سفر پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 10) : 02333468754

سفر سیر آریا پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 3) : 02333465433

پیک معتمد پایانه مسافربری سمنان (تعاونی 2) : 02333468282

ترمینال مسافربری مولایی : 02333371696

مقاصد خروجی ترمینال

تهران – پایانه ساری – بابل – بهشهر – قایم شهر –پایانه گرگان – مشهد

مقاصد ورودی ترمینال

تهران : پایانه شرق ، پایانه جنوب  – پایانه ساری – بابل – بهشهر – قایم شهر – نکا – اصفهان (پایانه کاوهپایانه صفه) – مشهد (پایانه امام رضا) – سبزوار – اسفراین – شیروان – پایانه بیرجندپایانه اراکپایانه زنجان – دامغان – پایانه گرگان

دسته بندی ها

لیست مشابه