ترمینال (پایانه) مسافربری ساری

ترمینال (پایانه) مسافربری ساری

میانگین دیدگاه

توضیحات

ترمینال ساری

آدرس پایانه مسافربری : ساری ، بزرگراه ولیعصر ، ترمینال مسافربری دولت

تلفن ترمینال : ۰۱۱۳۳۲۴۸۸۸۲

شرکت ها و تعاونی ها

ترابر بی تا پایانه دولت ساری (تعاونی 15) : 01133241617

میهن نور آریا پایانه دولت ساری (تعاونی 4) : 01133240131

گیتی پیما پایانه دولت ساری : 01133260670-1

پیک معتمد پایانه دولت ساری (تعاونی 2) : 01133251007 – 01133241002

عدل پایانه دولت ساری (تعاونی 7) : 01133245293 – 01133261404

رویال سفر پایانه دولت ساری : 01133240240 – 01133409905

سیروسفر پایانه دولت ساری : 01133248396

همسفر چابکسواران پایانه دولت ساری : 01133249544

ایران پیما پایانه دولت ساری (تعاونی 1) : 01133241000

جوان سیر ایثار پایانه دولت ساری : 01133200816

مقاصد خروجی ترمینال ساری

پایانه غرب (آزادی) –  پایانه بیهقی (آرژانتین) – اسلامشهر – شهریار – اربیل – پایانه قمپایانه قزوین – پایانه کرج – اصفهان – کاشان – تبریز – مشهد (پایانه  امام رضا) – تربت جام – سبزوار – قوچان – نیشابور – پایانه بجنورد – بیرجند – پایانه اهواز – شیراز – پایانه کرمانپایانه اراکپایانه رشت – بندرانزلی – پایانه ارومیه – زنجان – پایانه کرمانشاهپایانه سنندجپایانه همدانپایانه شهرکردپایانه سمنان – شاهرود – پایانه اردبیل – گرمی – یزد – پایانه گرگان – آزادشهر

مقاصد ورودی ترمینال ساری

پایانه شرق  – اسلامشهر – شهریار – ورامین – قدس – قم – قزوین – بابل – تنکابن – رامسر – کرج – اصفهان – پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – کاشان – شاهین شهر – تبریز – مشهد مقدس – سبزوار – بجنورد – شیروان – اهواز – اندیمشک – شیراز – پایانه کاراندیش (شیراز) – اراک – رشت – بندرانزلی – رودسر – کلاچای – لاهیجان – لنگرود – ارومیه – پایانه زنجان – کرمانشاه – پایانه سنندج – همدان – شهرکرد – خرم آباد – سمنان – دامغان – شاهرود – اردبیل – پایانه یزد – گرگان

دسته بندی ها

لیست مشابه