ترمینال ساری

ترمینال ساری

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

ترمینال مسافربری ساری

آدرس پایانه مسافربری : ساری ، بزرگراه ولیعصر، ترمینال مسافربری دولت

تلفن ترمینال : ۰۱۱۳۳۲۴۸۸۸۲

شرکت ها و تعاونی ها

ترابر بی تا پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری ترابر بی تا پایانه دولت ساری (تعاونی 15)

شماره تلفن : 01133241617

میهن نور آریا پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری میهن نور آریا پایانه دولت ساری (تعاونی 4)

شماره تلفن : 01133240131

گیتی پیما پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری گیتی پیما پایانه مسافربری دولت ساری

شماره تلفن :  1-01133260670

پیک معتمد پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری پیک معتمد پایانه دولت ساری (تعاونی 2)

شماره تلفن : 01133251007 – 01133241002

عدل پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری عدل پایانه دولت ساری (تعاونی 7)

شماره تلفن : 01133245293 – 01133261404

رویال سفر پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری رویال سفر پایانه مسافربری دولت ساری

شماره تلفن : 01133240240 – 01133409905

سیروسفر پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری سیروسفر پایانه مسافربری دولت ساری

شماره تلفن : 01133248396

همسفر چابکسواران پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری همسفر چابکسواران پایانه مسافربری دولت ساری

شماره تلفن : 01133249544

ایران پیما پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری ایران پیما ترمینال دولت ساری (تعاونی 1)

شماره تلفن : 01133241000

جوان سیر ایثار پایانه دولت ساری

شرکت مسافربری جوان سیر ایثار ترمینال مسافربری دولت ساری

شماره تلفن : 01133200816

مقاصد خروجی ترمینال ساری

پایانه غرب (آزادی) –  پایانه بیهقی (آرژانتین) – اسلامشهر – شهریار – اربیل – پایانه قمپایانه قزوین – پایانه کرج – اصفهان – کاشان – تبریز – مشهد (پایانه  امام رضا) – تربت جام – سبزوار – قوچان – نیشابور – پایانه بجنورد – بیرجند – پایانه اهواز – شیراز – پایانه کرمانپایانه اراکپایانه رشت – بندرانزلی – پایانه ارومیه – زنجان – پایانه کرمانشاهپایانه سنندجپایانه همدانپایانه شهرکردپایانه سمنان – شاهرود – پایانه اردبیل – گرمی – یزد – پایانه گرگان – آزادشهر

مقاصد ورودی ترمینال ساری

پایانه شرق  – اسلامشهر – شهریار – ورامین – قدس – قم – قزوین – بابل – تنکابن – رامسر – کرج – اصفهان – پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – کاشان – شاهین شهر – تبریز – مشهد مقدس – سبزوار – بجنورد – شیروان – اهواز – اندیمشک – شیراز – پایانه کاراندیش (شیراز) – اراک – رشت – بندرانزلی – رودسر – کلاچای – لاهیجان – لنگرود – ارومیه – پایانه زنجان – کرمانشاه – پایانه سنندج – همدان – شهرکرد – خرم آباد – سمنان – دامغان – شاهرود – اردبیل – پایانه یزد – گرگان