ترمینال خوی

ترمینال خوی

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری خوی

آدرس پایانه : آذربایجان غربی، شهرستان خوی، کمربند حجازی ، بلوار غروبی، ترمینال مسافربری خوی

شماره تلفن ترمینال : ۰۴۴۳۶۲۶۴۹۰۰

شماره تلفن تعاونی ها

ایران پیمان

شرکت مسافربری : ایران پیمان ترمینال مسافربری خوی (خوی پیمان)

شماره تلفن تعاونی : 1 – 04436250780

گیتی پیما

شرکت مسافربری : گیتی پیما پایانه مسافربری خوی (سلامت سفر آذربایجان)

شماره تلفن تعاونی : 04436250921

عصر ایران

شرکت مسافربری : عصر ایران پایانه مسافربری خوی (خوی سفر)

شماره تلفن تعاونی : 3 – 04436250701

میهن نور آریا

شرکت مسافربری : میهن نور آریا پایانه خوی (تعاونی 4 _ خوش سفر خوی)

شماره تلفن تعاونی : 4 – 04436250801

همسفر چابکسواران

شرکت مسافربری : همسفر چابکسواران پایانه مسافربری خوی

شماره تلفن تعاونی : 04436251195

سیما سفر

شرکت مسافربری : سیما سفر پایانه مسافربری خوی

شماره تلفن تعاونی : 04436243650

عدل

شرکت مسافربری : عدل پایانه خوی (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 04436266700

دیدار سیر گیتی

شرکت مسافربری : دیدار سیر گیتی پایانه مسافربری خوی

شماره تلفن تعاونی : 04436241470

مقاصد خروجی ترمینال

خوی به تهران پایانه غرب (آزادی) خوی به وان خوی به قم پایانه قم خوی به تبریز پایانه تبریز خوی به مرند خوی به جلفا خوی به رشت  پایانه رشت خوی به ارومیه  پایانه ارومیه خوی به قطور خوی به سلماس خوی به ماکو خوی به قره ضیاءالدین خوی به پلدشت خوی به وان

مقاصد ورودی ترمینال

تهران به خوی قم به خوی پایانه کرج به خوی تبریز به خوی جلفا به خوی رشت به خوی ارومیه به خوی ماکو به خوی