ترمینال بیرجند

ترمینال بیرجند

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری بیرجند

آدرس پایانه مسافربری : بیرجند، خیابان شهید ناصری، نرسیده به بلوار مسافر، ترمینال بیرجند

تلفن ترمینال : 05632312047

شرکت ها و تعاونی ها

سیروسفر

شرکت مسافربری : سیروسفر پایانه مسافربری بیرجند

شماره تلفن تعاونی : 05632311111

همسفر

شرکت مسافربری : همسفر پایانه مسافربری بیرجند

شماره تلفن تعاونی : 05632313035

لوان نور

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه مسافربری بیرجند (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 05632319595 – 05632233064

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما پایانه مسافربری بیرجند (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 05632312047

میهن نور

شرکت مسافربری : میهن نور پایانه مسافربری بیرجند (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 05632314010

سفر سیر

شرکت مسافربری : سفر سیر پایانه مسافربری بیرجند (تعاونی 3)

شماره تلفن تعاونی : 05632319119

جهانگشت مهر

شرکت مسافربری : جهانگشت مهر پایانه مسافربری بیرجند (تعاونی 16)

شماره تلفن تعاونی : 05632318999 – 05632312655

جوان سیر ایثار

شرکت مسافربری : جوان سیر ایثار پایانه مسافربری بیرجند

شماره تلفن تعاونی : 05632316411

مقاصد خروجی ترمینال

تهران – قم – پایانه کرج – مشهد مقدس – تایباد – سبزوار – نهبندان – شیراز – پایانه کرمان – سیرجان – پایانه زاهدان – زابل – پایانه بندرعباس پایانه سمنانپایانه یزدپایانه گرگان

مقاصد ورودی ترمینال

پایانه جنوب – ساری – بهشهر – نکا – کرج – اصفهان (پایانه کاوهپایانه صفه) – مشهد (پایانه امام رضا) – کاشمر – بشرویه – طبس – شیراز – پایانه کاراندیش (شیراز) – کرمان – زاهدان – ایرانشهر – چابهار – بندرعباس – پایانه سنندج – یزد – گرگان