ترمینال بوکان

ترمینال بوکان

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری بوکان

آدرس پایانه : بوکان، خیابان مریوان، جنب بازرگانی قادری، ترمینال مسافربری بوکان

شماره تلفن ترمینال : ۰۴۴۳۶۲۸۵۷۷۷

شماره تلفن تعاونی ها

سعادت

شرکت مسافربری : سعادت بوکان (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 04446232911

گیتی پیما

شرکت مسافربری : گیتی پیما بوکان

شماره تلفن تعاونی : 04446270077

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما بوکان (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 04446285777

میهن نور آریا

شرکت مسافربری : میهن نور آریا بوکان (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 04446251515

مقاصد ترمینال

تهران – پایانه غرب (آزادی) – پایانه تبریز