ترمینال ایلام

ترمینال ایلام

پایانه مسافربری ایلام

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری ایلام

آدرس پایانه مسافربری : ایلام، میدان مادر ، بلوار نبوت ، ترمینال مسافربری شهرداری ایلام

تلفن ترمینال : ۰۸۴۳۲۲۲۷۳۹۰

شرکت ها و تعاونی ها

سیروسفر

شرکت مسافربری : سیروسفر پایانه مسافربری ایلام

شماره تلفن تعاونی : 08432228686

ترابر بی تا

شرکت مسافربری : ترابر بی تا پایانه مسافربری ایلام (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 08432228080

میهن نور آریا

شرکت مسافربری : میهن نور آریا پایانه مسافربری ایلام (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 08432229514

عدل

شرکت مسافربری : عدل پایانه مسافربری ایلام (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 08432228484

مقاصد خروجی ترمینال

تهران پایانه غرب (آزادی) – اصفهان پایانه کاوه (اصفهان ) – اهواز – پایانه ارومیه – بوکان – میاندوآب – سنندج – پایانه همدانپایانه شهرکرد – بروجرد – دورود – دهلران

مقاصد ورودی ترمینال

تهران پایانه غرب (آزادی) – پایانه کرج –  پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان )  – پایانه سیاحت اهوازپایانه ارومیهپایانه سنندج