ترمینال اردبیل

ترمینال اردبیل

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری اردبیل

آدرس پایانه مسافربری : اردبیل ، بلوار مقدس اردبیلی، ترمینال اردبیل

تلفن ترمینال : 04533816874

شرکت ها و تعاونی ها

سیما سفر

شرکت مسافربری : سیما سفر پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533816823

آسان سفر

شرکت مسافربری : آسان سفر پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 10)

شماره تلفن تعاونی : 04533813233 – 04533817793

سیر و سفر

شرکت مسافربری : سیر و سفر پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533813135-7 – 04533811508

آرتا سبلان

شرکت مسافربری : آرتا سبلان پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : …….

آسیا سفر

شرکت مسافربری : آسیا سفر پایانه مسافربری اردبیل (سبلان تور) (تعاونی 13)

شماره تلفن تعاونی : 04533813919

عدل

شرکت مسافربری : عدل پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 04533811918 – 04533813838

ایران پیمان

شرکت مسافربری : ایران پیمان پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533813775

میهن نور آریا

شرکت مسافربری : میهن نور آریا پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : (تعاونی 4) 04533818170 -04533823778

سفر سیر آریا

شرکت مسافربری : سفر سیر آریا پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 3)

شماره تلفن تعاونی : 04533813772

رویال سفر

شرکت مسافربری : رویال سفر پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533813291 – 04533813374

ترابر بی تا

شرکت مسافربری : ترابر بی تا پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 04533813770 – 04533813769

سرچم آزاد

شرکت مسافربری : سرچم آزاد پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 14 پارسیان)

شماره تلفن تعاونی : 04533818057 – 04533813291

آسوده سفر

شرکت مسافربری : آسوده سفر پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533819541

همسفر

شرکت مسافربری : همسفر پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 16)

شماره تلفن تعاونی : 04533810084

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 04533821931

آریا سفر

شرکت مسافربری : آریا سفر پایانه مسافربری اردبیل (تعاونی 11)

شماره تلفن تعاونی : 04533811933

جوان سیر ایثار

شرکت مسافربری : جوان سیر ایثار پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533816692

اردبیل تند پویان

شرکت مسافربری : اردبیل تند پویان پایانه مسافربری اردبیل

شماره تلفن تعاونی : 04533811932

مقاصد خروجی ترمینال

تهران – اسلامشهر – قرچک – پایانه قمپایانه ساری – اصفهان – کاشان – پایانه تبریز – مشهد مقدس (پایانه امام رضا (ع) ) – رشت – پایانه ارومیهپایانه یزد – گنبدکاووس

مقاصد ورودی ترمینال

تهران – پایانه غرب (آزادی) – پایانه جنوب – اسلامشهر – سلطان آباد – قرچک – ساری – آمل – بابل – بابلسر – بهشهر – تنکابن – قایم شهر – نوشهر – چالوس – نکا – عباس آباد – پایانه کرج –  پایانه صفه (اصفهان ) – پایانه کاوه (اصفهان ) – شاهین شهر – تبریز – هادیشهر – هریس – مشهد مقدس –  پایانه رشت – رودسر –  پایانه ارومیه – مهاباد – یزد – گنبدکاووس