موزه گرمابه علی‌قلی‌آقا

موزه گرمابه علی‌قلی‌آقا

نقد و بررسی

توضیحات

موزه گرمابه علی‌قلی‌آقا

حمام علی‌قلی‌آقا به همراه مجموعه بنا هاي عمومي ديگر شامل مسجد، بازارچه، چهارسو و سرا از دوره صفوي به يادگار باقي مانده است. باني اين بناها علی‌ قلی‌ آقا از خواجگان حرم شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي بوده است. دو كتيبه مورخ 1122 ق در مسجد علی‌قلی‌آقا و نقل مؤلف تاريخ اصفهان از ساخت حمام در سال 1112 و بالاخره تاريخ 1125 در انتهاي  وقفنامه حمام نشان مي‌ دهد که این بنا از آثار نيمه اول قرن دوازدهم هجري قمري است.  در سال 1379 به همت شهرداري منطقه 1 حمام علی‌ قلی‌ آقا خريداري و از سال 1381 تا 1383 توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان مرمت شده و اكنون به عنوان موزه در حال فعاليت است. اين بنا به شماره 226 در تاريخ 22/9/1314 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است

منبع : visitiran.ir/fa