موزه هنرهای تزئینی (رکیب خانه)

موزه هنرهای تزئینی (رکیب خانه)

نقد و بررسی

توضیحات

موزه هنرهای تزیینی ایران

موزه هنرهای تزیینی ایران در عمارت تاریخی رکیب خانه واقع شده است که مربوط به نگهداری یراق آلات اصطبل سلطنتی در دوران صفویه بوده و در دوران قاجار نیز به عنوان محل زندگی ظل السلطان حاکم اصفهان مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال 1375 با انتقال حدود 4000 قطعه شی از موزه هنرهای تزیینی ایران در تهران به اصفهان این موزه مورد بهره برداری قرار گرفته است. اشیا مربوط به دوران صفویه، قاجار و معاصر است و مربوط به هنرهای سنتی در 7 بخش نگارگری و مینا، آثار فلزی، آثار چوبی (منبت و معرق) نقاشی رنگ روغن و جلدهای لاکی، سفالینه، منسوجات، و نسخ خطی و کتابت می باشد.

منبع : visitiran.ir/fa