موزه مردم شناسی منطقه دو هزار (برسه)

موزه مردم شناسی منطقه دو هزار (برسه)

نقد و بررسی

توضیحات

موزه مردم شناسی برسه

موزه مردم شناسی منطقه دوهزار در روستای شانه تراش شهرستان تنکابن واقع شده است. احداث این موزه از سال 1387 بر اساس مطالعات انجام شده و الگوبرداری از معماری بومی منطقه، آغاز گردید و در مرداد ماه سال 1390 با رویکرد فرهنگ بومی، گشایش یافت. در این موزه اشیا مردم شناسی و اموال فرهنگی مرتبط با دامداری، کشاورزی، پارچه بافی، پوشاک و دیگر لوازم زندگی روزمره ساکنین منطقه در معرض نمایش گذاشته شده است. موزه مردم شناسی منطقه دوهزار در شمار موزه های محلی استان بوده، ولی هر ساله بازدیدکنندگان بی شماری از سراسر کشور دارد.

منبع : visitiran.ir/fa