موزه مردم شناسی اشکذر

موزه مردم شناسی اشکذر

نقد و بررسی

توضیحات

موزه مردم شناسی اشکذر

حمام باغستان با قدمت اواخر قاجار در محله‌ی باغستان اشکذر یزد واقع شده است. بنا همچون دیگر حمام‌ های تاریخی زیر زمین و در فضایی به مساحت 280متر مربع  ساخته شده است. سه ضلع بنا در ارتباط مستقیم با معبر می‌ باشد و تنها از ضلع شرقی با خانه‌ ای دیگر پیوستگی کالبدی دارد. ضلع شمال بنا به خیابان اصلی، ضلع غربی به کوچه فرعی مرتبط است.

کل بنا از دو قسمت کاملا مجزا با دو ورودی متفاوت تشکیل شده است. یکی حمام بزرگ که خود از چند قسمت عمده هشتی، بینه، میان‌ در و سربینه و خزینه تشکیل شده است. از معبر ابتدا به فضای هشتی به وسیله‌ پلکانی کوچک به فضای بینه دسترسی حاصل می‌ شود. این فضا دارای پوشش کلمبو است و پلان آن هشت ضلعی می‌ باشد. از این فضا به فضای میان‌ در ارتباط وجود دارد و از این فضا به فضای سربینه. که خود به دو فضای خزینه و نظافت‌ خانه مرتبط دارد. حمام دیگر که با این حمام یک مجموعه را تشکیل داده اند،‌در همسایگی این بنا و با ورودی در کوچه‌ کوچکی که به معبر ابتدایی ـ که ورودی حمام اول به آن باز می‌ شود ـ متصل است تعریف می‌ شود. این حمام که به حمام کوچک معروف بوده دارای فضای بینه و سربینه و یک هشتی بسیار کوچک می‌ باشد.

منبع : visitiran.ir/fa