مهمانپذیر پوريا مشهد

مهمانپذیر پوريا مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر پوريا

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی، طبرسی 16، کوچه شهيد حسينی، پ22

تلفن : 32227103 051

نام مدیر : جلال تيمچه حريری