مهمانپذیر میر یزد

مهمانپذیر میر یزد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر میر

آدرس مهمانپذیر : یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه برخوردار، مهمانپذیر میر یزد

تلفن : ۳۶۲۲۹۵۵۳  (035)

تعداد اتاق : ۱۰

تعداد تخت : ۳۰