مهمانپذیر بهره پور مشهد

مهمانپذیر بهره پور مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر  بهره پور

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان ضلع جنوبی بازار رضا، شيخ طوسی 9 ، پلاک 36

تلفن : 38529556 051

نام مدیر : مصطفي بهره پور