مهمانپذیر امیر چخماق یزد

مهمانپذیر امیر چخماق یزد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر  امیرچخماق

آدرس مهمانپذیر : ایران، یزد، میدان امیر چخماق، ابتدای خیابان سلمان فارسی، مهمانپذیر امیرچخماق یزد

تلفن : ۳۶۲۶۹۸۲۳  (035)

تعداد اتاق : 13

تعداد تخت : 31