مهمانپذير خير انديش مشهد

مهمانپذير خير انديش مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير خير انديش

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 5 (کوچه چهنو)، پلاک 26

تلفن : 38546704 051

نام مدیر : محمد شريف نيا