مهمانپذير خيام نو مشهد

مهمانپذير خيام نو مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير خيام نو

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا 3، کوچه شهيد انتظاری، پلاک 31

تلفن : 32256994 051

نام مدیر : مصطفی شير رضا