مهمانپذير خراسان مشهد

مهمانپذير خراسان مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير خراسان

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، ميدان بيت المقدس، خيابان خسروی، خيابان سرشور24، پلاک 281

تلفن : 32227061 051

نام مدیر : سيد نجف نجفی