مهمانپذير خاوران مشهد

مهمانپذير خاوران مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير خاوران

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا، ضلع جنوبی بازاررضا شيخ طوسی 5

تلفن : 38592036 051

نام مدیر : عباسعلی اميری