مهمانپذير حق پناه مشهد

مهمانپذير حق پناه مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير حق پناه

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسي 5، مقابل درب گنبد خشتی، پلاک 18

تلفن : 33686489 051

نام مدیر : عليرضا ماهانی