مهمانپذير حسن نژاد مشهد

مهمانپذير حسن نژاد مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير حسن نژاد

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان خسروی نو، کوچه مستشاری (اندرزگو2)، پلاک 33

تلفن : 32257676 051

نام مدیر : علی حسن نژاد