مهمانپذير حجاب مشهد

مهمانپذير حجاب مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير حجاب

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان خسروی، بازار سرشور، سرشور 28، پلاک 49

تلفن : 38510069 051

نام مدیر : ناصرعبدی پور خادر