مهمانپذير جباری مشهد

مهمانپذير جباری مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير جباري

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی، کوچه آصفی، کوچه حمام نوروز، پلاک 8

تلفن : 33688043 – 33681543 051

نام مدیر : جواد جباری