مهمانپذير بسطامی مشهد

مهمانپذير بسطامی مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير بسطامي

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان شهيد اندرزگو 12 ، کوچه خامنه ای، کوچه 12/14 ، کوچه نسيم – پلاک 52

تلفن : 9- 32285510 051

نام مدیر : عبادله سيدي سرابي