مهمانپذير برگ سبز مشهد

مهمانپذير برگ سبز مشهد

نقد و بررسی

توضیحات

مهمانپذير برگ سبز

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، بين ميدان 17 شهريور و ميدان نواب صفوی، مقابل شهرداری ناحيه 6 ، کوچه تنباکو چی (شهيد فکوري )

تلفن : 33655700- 33662562-33670941 051

نام مدیر : غفار بناء کار