مهمانپذير برادران مقدم مشهد

مهمانپذير برادران مقدم مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير برادران مقدم

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی، کوچه نوغان، پلاک 306

تلفن : 32220550 051

نام مدیر : محمّد رضايی فر