مهمانپذير بامداد مشهد

مهمانپذير بامداد مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير بامداد

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، ميدان طبرسی، خيابان شارستان رضوی، سمت چپ، کوچه اول، آخر شب بازار، روبروی مسجد حاج خاور

تلفن : 33683063 – 33671821 051

نام مدیر : جواد توسلی