مهمانپذير امير فخريان مشهد

مهمانپذير امير فخريان مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير امير فخريان

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی ، بازارچه شهيد آستانه پرست ، کوچه حوض امير، پلاک 32و 34

تلفن : 32212957 051

نام مدیر : محمد اميرفخريان