مهمانپذير الماسی مشهد

مهمانپذير الماسی مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير الماسي

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی، کوچه فروزان، کوچه حوض امير، پلاک 26

تلفن : 32228073-32234915 051

نام مدیر : احمد مرادی