مسجد طاق میاندوآب

مسجد طاق میاندوآب

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

مسجد طاق میاندوآب در كوچه شهيد عبدالله برجاسبي منشعب ازخيابان 17شهريور قرارگرفته است. اين بنادردوره قاجاريه به دستور احمد خان بيگلربيگي ،داماد فتحعليشاه قاجار درسال 1202 هجري قمري احداث گرديده است.

بناي مسجد بصورت شبستانی ستون دار يا پوشش طاق وگنبد است. پوشش اين مسجد متشكل از9گنبد كوچك است كه برطاق ها وچهارستون مياني باابعاد 1*1متر وجزرهاي ديواري قرارگرفته اندستونهاي مياني مكعب شكل هستند.طاق ها از آجرباملات ،گچ وشالوده ازسنگ وديوارها ازخشت ساخته شده اند ودردوره هاي بعد الحاقي ازجمله كتابخانه وسرويسهاي بهداشتي به آن اضافه شده است. اين مسجد كه جزء مساجد شبستاني به حساب مي آيد فاقد مناره يا ايوان رفيع مي باشد. نداشتن مناره ، معبر وكوچه باز، پايين بودن مسجد، احداث ساختمانهاي رفيع دراطراف و… بنای مسجد رابه كلي ازديد ها پنهان كرده طوري كه هربيننده ای فقط تاچند قدمي آن متوجه بنای مسجد مي شود.

اين مسجد به شماره 1949درسال 1376 درفهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.