مسجد سنگی اسنق سراب

مسجد سنگی اسنق سراب

نقد و بررسی

توضیحات

 مسجد سنگی اسنق در بخش مهربان و در مرکز روستای اسنق واقع شده است. قدمت این مسجد به دوره ایلخانی می رسد و از چهار ستون سنگی استوانه‌ای یکپارچه تشکیل شده که در دو ردیف قرار گرفتند و دارای یک ایوان ذوزنقه شکل که سقف ایوان بر دو ستون سنگی یکپارچه مارپیچی با سرستون ها و پایه های حجاری شده استوار گشته استمرمت این بنا از سال ۱۳۸۲ توسط میراث فرهنگی استان آغاز و در سال ۱۳۸۵ به اتمام رسیده است. این مسجد به شماره ۲۵۴۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.