مسجد جامع همدان

مسجد جامع همدان

نقد و بررسی

ads

پیش فروش بلیط قطار

توضیحات

مسجد جامع همدان به فاصله كمي از ميدان مركزي شهر به قسمت غربی خيابان اكباتان ودر محدوده راسته بازار هاي شهر قراردارد اين مسجد از بناهاي دوره قاجاريه است وتاريخ شروع ساخت آن در قطار بندي جلوي ايوان بزرگ سال 1253 است. با مطالعه منابع تاريخي مي توان گفت که بناي اوليه مسجد جامع همدان، متعلق به قرون اوليه اسلام است. بناي فعلي مسجد با شکل نامنظم هندسي داراي صحن مستطيل شکل در ميان، 3 ايوان در جهات جنوبي، شرقي و شمالي ، چندين شبستان، گنبد و گنبدخانه، 6 مناره و چند حجره است . بخشي هايي از اين مسجد در قرن اخير به بناهاي دوره قاجاريه الحاق شده است.

مسجد داراي چند در ورودي مي باشد كه عبارتنداز : ورودي نوساز خيابان اكباتان ، ورودي قديمي بادالان هشتي مقرنس كاري شده ودر ضلع غربي صحن بناي مسجد داراي پلان مربع مستطيل شكل وچهار ايواني مرتفع با رسمي بندي جلوي آن از آجر وكاشي معلقي ساده است كه با كاشي لبه فيروزه رنگ نام الله به همراه نام پنچ تن نوشته شده است .شبستان اصلي مسجد داراي 55ستون 5در 11 رديف مي باشد

گنبد آجري بزرگ مسجد كه برروي اين شبستان زده شده است ودر قسمت زير حاشيه داراي كتيبه هايي از خشت كاشي زرد است كه سوره جمعه وآيه (( انما يعمر مساجد الله وآيه من المتهدين وآيه الكرسي)) به خط ثلث برآن نوشته شده است .اين بنا در تاريخ 26/3/1375 به شماره 1733 به ثبت فهرست اثار تاريخي رسيده است .