مسجد جامع سراب

مسجد جامع سراب

نقد و بررسی

توضیحات

مسجد جامع سراب در چهارراه فردوسی (مرکز شهر) داخل بافت قدیمی واقع شده است و تاریخ بنای آن به قرن نهم هجری می رسد. اما اخیراً در حفاری‌های به عمل آمده که جهت تعمیرات انجام می شد، معلوم شد که مسجد فعلی بر روی یک مسجد بسیار قدیمی احداث شده که آثار آن دیده می‌شود، این مسجد بدون مناره و گلدسته است. درب ورودی شرقی دارای کتیبه ای مرمرین بوده است که با نسخ متداول دوره گورکانیان و ترکمانان آق قویونلو معاصر سلطنت ابوالنصراوزون، حسن آق قویونلو بوده و تاریخ آن به سال ۸۷۵ هجری قمری می رسد. این کتیبه به همراه یک کتیبه دیگر که در حفاری ها و خاکبرداری های داخل مسجد در جریان مرمت و بازسازی مسجد پیدا شده بود توسط اداره کل میراث فرهنگی استان نگهداری می‌شود. این کتیبه به شماره ثبت ۷۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.