مسجد مادر نوح یا مسجد بازار مرند

مسجد مادر نوح یا مسجد بازار مرند

نقد و بررسی

توضیحات

مسجد مادر نوح یا مسجد بازار مرند، بنای این مسجد در دوران صفوی ساخته شده است که در ابتدا به شکل گنبد بوده است و در سال ۱۲۶۸هجری قمری پس از تجهیزات اساسی تبدیل مسجد گردیده است سنگ نوشته های مرمرین به زبان عربی دارد که ترجمه آن چنین است “این مسجد شریف چنان که بین مردم معروف شده، قبر مادر نوح پیغمبر است “. عبدالرحیم کیا می‌نویسد: مطابق نوشته های تورات، مادر نوح در آنجاست” این مسجد در قرن دوم و سوم هجری ساخته شده است و در طول کشاکش مذهبی و قومی تغییر شکل داده، به صورت کلیسا آمده و دوباره بصورت مسجد ظاهر شده است،که عده ای نیز می‌گویند که از اول کلیسا بوده و محمد پسر بعیث آن را به مسجد تبدیل کرده است.