رستوران پسران کریم (بلوار سجاد)

رستوران پسران کریم (بلوار سجاد)

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

رستوران پسران کریم (بلوار سجاد)

آدرس رستوران : ایران، استان رضوی، مشهد، بلوارسجاد، خیابان فرهاد، فرهاد22 ، انتهای کوچه سمت راست

تلفن : 37685053 051

ساعت کار رستوران : 12:30-15/19-21